Preventivní program pro osmáky a deváťáky

Ve čtvrtek 15. prosince navštívili naši školu zástupci Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o. A nepřijeli s prázdnou. Pro žáky 8. – 9. ročníku měli připraven zajímavý program, který jsme zařadili do naší prevence.

Nejprve došlo na Bc. Miloslava Fátora, který žáků přednášel o trestní odpovědnosti. Zmínil se mimo jiné také o druzích trestů a rozdílech mezi přestupkem a trestným činem či mezi krádeží a loupeží. Naše nejstarší žáky seznámil také s problémem neposkytnutí první pomoci a s pojmem ublížení na zdraví.

Druhou vyučovací hodinu si vzali na starosti žáci výše zmíněné školy. V tělocvičně osmákům a deváťákům předvedli, jak se účinně bránit proti útočníkovi, ať už má v ruce nůž nebo pistoli. Chvaty si vyzkoušelo i několik našich žáků.

Děkuji zástupcům BPA Malé Svatoňovice za ochotu a vstřícnost a paní učitelce Nývltové za organizace celé akce.

(Martin Dytrych)

Fotogalerie.