Měsíc filmu na školách aneb Doba divokého odsunu Němců z Československa

Naše škola se letos počtvrté zapojila do Měsíce filmu na školách, listopadové akce, která probíhá již dvanáctým rokem v rámci projektu Příběhy bezpráví a jež si dává za cíl připomínat mladé generaci několik desetiletí vlády totalitních režimů v naší zemi. Projekt Příběhy bezpráví pořádá audiovizuální vzdělávací portál Jeden svět na školách. Letošní ročník představil osudy lidí, kteří v průběhu minulého století z různých důvodů opustili své domovy. S ohledem na regionální dějiny jsme pro naši školu vybrali film z doby tzv. divokého odsunu sudetských Němců.

Žáci 9. A v pondělí 7. listopadu 2016 shlédli dokumentární film Zabíjení po česku, jenž je seznámil s osudy německého obyvatelstva zejména na Žatecku. Během bouřlivého období bezprostředně po druhé světové válce byla první fáze odsunu německého obyvatelstva provázena hromadnými popravami, mučením, znásilňováním a drancováním majetku civilistů, mezi kterými byli i lidé ze smísených rodin, sociální demokraté či antifašisté.

Pan profesor Vladimír Wolf, historik a pracovník Slezské univerzity v Opavě, vysvětlil žákům po projekci filmu historický kontext odsunu německého obyvatelstva, příčiny poválečných protiněmeckých excesů a seznámil je s poválečnou situací v Trutnově, Mladých Bukách a na Žacléřsku.

Paní Jana Nešněrová, ředitelka úpického muzea, krátce promluvila o situaci v Úpici a seznámila děti s důsledky druhé světové války pro obec Radeč. Z dobových materiálů žákům přečetla popis tehdejších událostí, přinesla jim seznamy vojáků padlých za Wehrmacht i seznamy odsunutých. Děti si prohlížely dobový plán obce i fotografie jednotlivých domů, u kterých našly i jména minulých a současných vlastníků, popř. datum zániku.

Děkuji vzácným hostům za ochotu, čas a poutavý výklad, kolegům za pomoc s organizací akce a našim deváťákům za vzorné chování. Jsem velmi potěšena jejich zájmem o besedu i materiály zapůjčené paní ředitelkou. Doufám, že žákům film i beseda pomohly k tomu, aby si vážili doby, ve které žijí.

(Renata Kafková)

Fotogalerie.