Poznáváme naše město: bývalá Čapkova vila – nyní sídlo Policie ČR

Ve čtvrtek 9. června 2016 se děti ze 4. a 5. třídy vypravily za poznáním další z úpických významných staveb, do domu č. p. 265, v němž dnes sídlí Policie České republiky a kde až do roku 1907 bydlela rodina Čapkova. Děti nejprve prohlédly panely s fotografiemi rodiny MUDR. Antonína Čapka. Poté si prošly kanceláře s částí původního mobiliáře a obdivovaly původní vitrážové okno. Pak už se naši žáčci nahrnuli do cely, na kterou se moc těšily, ale mnozí byli zklamáni, když zjistili, že v cele není televize, počítač a dokonce ani polštář. Před zpáteční cestou do školy si děti ještě prohlédly pamětní desku na budově policejní služebny a odhadovaly, kam až mohla sahat proslulá zahrada pana doktora Čapka.

Děkujeme pracovníkům Policie ČR za čas a ochotu.

(Renata Kafková)

nase-mesto-policie4

Mohlo by se vám líbit...