Den s univerzitou

Naše škola se stala dějištěm dalšího projektového dne v rámci Klíčové aktivity č. 5 projektu Věda na dosah ruky. Na školu dorazil lektorský tým z Univerzity Hradec Králové, který zde předváděl zajímavý program z oblasti přírodních věd – fyziky, matematiky, informatiky a biologie.

Program fyziky byl určitě „žhavý“, alespoň tak bychom mohli nazvat hrátky s ohněm, které demonstrovaly různé fyzikální vlastnosti doprovázející hoření.

Matematika mírně potrápila hlavy žáků při luštění starověkých kódů a také při logických hádankách.

V informatice se zase žáci dozvěděli o nových možnostech pořizování záznamů videí za pomoci techniky a seznámily se s pokročilou robotickou stavebnicí k tomuto účelu určenou.

Nakonec měli v biologii možnost srovnávat fyziologickou stavbu lebek různých živočichů, na níž si demonstrovali evoluční vývoj různých druhů dle způsobu jejich života.

Projektu se zúčastnili žáci 5. – 9. ročníku. Podle jejich reakcí se jim projektový den líbil.

(Michal Strobach, Martin Dytrych, foto: Michal Strobach, Martin Zakouřil)

Fotogalerie.

Videoreportáž Blahovka TV.