Celostátní kolo astronomické olympiády v Brně

Ve dnech 22.-23.5. se konalo celostátní finále Astronomické olympiády v Brně. Po příjezdu do Brna jsem s Vítem Levinským navštívila Petrov s nádherným výhledem na velkou část města. Po ubytování v hotelu Garni následoval společný program pro všechny soutěžící a jejich doprovod. Prošli jsme historickou částí města a navštívili několik historických památek, např. sklepní labyrint, mincmistrovský sklep. Protože jsme našlapali hodně kilometrů a „vyšlápli“ hodně schodů ve velké horku, byli jsme unavení a po společné večeří všech účastníků jsme se věnovali odpočinku.

V pátek hned po snídani jsme se přesunuli na Hvězdárnu a planetárium v Brně, kde  pokračoval program nejprve obrazovým testem v novém digitáriu. Děti obdržely svítící tyčinky a vybírali ze čtyř odpovědí správnou. To byla první část soutěže. Druhou částí pak bylo řešení pěti výpočtových úloh.

V době, kdy soutěž probíhala, byl připraven program i pro  doprovod, např. přednáška o černých dírách, přednáška o nových poznatcích o Sluneční soustavě.

Po ukončení soutěže jsme všichni shlédli několik krátkých odborných i relaxačních filmů s astronomickou tematikou. Nad hlavami probíhalo zatmění Měsíce, točila se hvězdná obloha a nám… hlava.

 Následovalo vyhodnocení celé soutěže, předání diplomů a cen. Vítek Levinský se ve finále umístil na 22. místě.

A pak už jen cesta domů. I po několika dnech ve mně zůstávají silné dojmy z této soutěže, zejména z přátelského, i když soutěžního, prostředí. Víťovi blahopřeji a děkuji za snahu.

(Věra Nývltová)

Fotogalerie.