Besedy s policistou

Školní preventivní program se netýká jen žáků 2. stupně, ale s besedami a přednáškami myslí i na žáky mladší. Žáci prvního až čtvrtého ročníku si ve dnech 10. a 11. dubna  povídali s příslušníkem Policie ČR panem Bc. Vladimírem Zmatlíkem z preventivně informačního oddělení v Trutnově. Děti besedovaly například o tom, jak se chová správný chodec, jaké povinné vybavení by měl mít cyklista a jak by se měly chovat v případě, kdy je obtěžuje neznámá osoba. Žáci se aktivně zapojili do besedy, reagovali na otázky a předvedli, že mají spoustu svých zkušeností a že mnoho věcí už dávno znají. Přesto je opakování matka moudrosti a my budeme doufat, že se budou všichni chovat tak, jak mají.

(Eva Prouzová)

Fotografie z besedy.