Výtvarná soutěž Lidice

Všichni dospělí asi vědí, co se jim vybaví při vyslovení pojmu Lidice. Aby tento neblahý odkaz naší minulosti přetrval i v našich dětech jako memento hrůz fašismu, připomíná si Památník Lidice každoročně toto výročí výstavou dětských prací.

Tato původně národní výstava se stala v roce 1973 výstavou mezinárodní a během své historie se stala dobře známou nejen mezi dětmi a učiteli u nás, ale doslova v celém světě. V posledních letech do výstavy přichází pravidelně více než 25 000 velice kvalitních výtvarných děl od dětí nejen z České a Slovenské republiky, ale i z dalších 60 – 70 států, včetně exotických zemí jako jsou Čína, Japonsko, Filipíny, Indie, Keňa, Malajsie, Srí Lanka nebo Zimbabwe.

Za naší školu jsme vyslaly obrázky Johanky Cachové, Markétky Vaculovičové, Danielky Mikešové, Vojty Kubce a Nikoly Mlčákové.

(Daniela Mikešová)