Etická dílna „Peníze, peníze, peníze…“

Ve čtvrtek 21. března 2013 opět zavítala mezi žáky VIII.A paní ing. Karla Mihatschová s další z etických dílen. Tentokrát dílna navazovala na učivo probírané v rámci výchovy k občanství a týkala se peněz. Naši osmáci – zřejmě unavení dlouhou zimou a dobrým obědem – se zpočátku zapojovali poněkud rozpačitě, ale nakonec se vše řádně „rozeběhlo“ a pilně pracovali opravdu všichni.

Na úvod žáci diskutovali o významu peněz a jejich vlivu na život člověka, porovnávali příklady postojů k penězům. Poté po třídě kolovala stokoruna a děti říkaly, co se jim vybaví, když ji dostanou do ruky – nejčastějšími asociacemi byly jídlo a nakupování s kamarády. Následoval dotazník, ve kterém žáci řadili různé hodnoty podle důležitosti. V naší VIII.A nezvítězilo materiálno, ale spokojená rodina.

Jednoznačně nejúspěšnější aktivitou byla hra na sponzory a neziskové organizace. Sponzoři vymýšleli názvy a činnosti svých firem a rozdělovali peníze na financování dobročinných projektů, které jim představovali spolužáci z neziskových organizací. Nejvíce financí nakonec získal projekt na pomoc dětským domovům.

Pomyslnou tečkou za etickou dílnu, jež všem vzala slova, byla prezentace porovnávající materiální poměry u nás a v zemích třetího světa. Snad si na ni občas vzpomeneme a uvědomíme si, že mnoha lidem se žije hůře než nám.

Děkuji paní Mihatschové za lektorování etické dílny a ochotu.

(Renata Kafková)

Fotogalerie.

Videoreportáž Blahovka TV.