Etická dílna „Kdo jsem“

Ve středu 7. března 2013 přijela do VIII.A již podruhé ing. Karolína Mihatschová, lektorka etických dílen. Osmáci se v rámci výchovy ke zdraví zabývali tématy sebepoznávání, sebehodnocení a seberegulace, etická dílna byla proto tentokrát věnována tématu „Kdo jsem“.

První aktivitou, kterou paní lektorka připravila, byla anketa – žáci se seznámili s názory svých vrstevníků na období dospívání a poté vybírali ten, jenž jim byl nejbližší. Ve skupinkách pak vysvětlovali, proč si vybrali právě tento postoj. Na příběhu z Bible a příkladu stokoruny, kterou všichni chtěli i zmačkanou a pošlapanou, si ukázali, že každý má svou hodnotu a neztrácí ji, ani když se právě necítí dobře nebo jeho zevnějšek není úplně dokonalý.

Poté si všichni obkreslili svou ruku a do jednotlivých prstů vepisovali např. čím jsou originální, kdo je jejich vzorem nebo co by na sobě změnili. Kdo chtěl, přečetl svůj názor nahlas a pak o něm diskutoval se spolužáky. Další anketa se týkala příčin nejčastějších konfliktů s rodiči – jednoznačně „zvítězily“ nepořádnost a školní výsledky.

Poslední aktivitou byla skupinová práce, během níž žáci obdrželi kartičky s modelovými situacemi problémů s rodiči, diskutovali o nich a navrhovali možná řešení.

Doufám, že etická dílna byla pro naše osmáky přínosem a pomohla jim nejen v poznání sebe sama, ale i spolužáků a rodičů.

Děkuji paní Mihatschové za vedení etické dílny a žákům VIII.A, zejména nejaktivnější čtveřici dívek, za pěknou práci.

(Renata Kafková)

Fotogalerie.