Úspěšný rok dramatického kroužku

V letošním roce se nám podařilo velmi úspěšně navázat na tradici dramatického kroužku, který k naší škole neodmyslitelně patří. V průběhu celého školního roku jsme nacvičili tři divadelní hry, „Pyšný banán“, „Detektiv Míša“ a „Císařovy nové šaty.“ Celkem jsme uspořádali tři velká vystoupení. V únoru jsme pozvali děti a paní učitelky z 1. stupně do našeho divadélka ve školní jídelně. V květnu jsme se zúčastnili Divadelního festiválku, který se konal v místním Divadle Aloise Jiráska. Za odměnu jsme získali volné vstupenky na pohádkové představení do divadla Drak v Hradci Králové, na které se všichni už moc těšíme. Poslední vystoupení jsme uspořádali pro naše rodiče a blízké. 14. června 2012 jsme se všichni sešli v divadélku ve školní jídelně. Účast byla opravdu velká, což nás velmi potěšilo. Obrovskou odměnou za naše herecké výkony nám byl potlesk a úsměvy na tvářích všech přítomných.

Nácvik divadelních her byl opravdu náročný a vyžadoval mnoho času, trpělivosti a vzájemné podpory. Všichni diváci ale jistě poznali, že divadlo hrajeme opravdu rádi. Během tohoto roku jsme získali mnoho nových zkušeností, setkali se  se zajímavými lidmi a snad i potěšili mnoho diváků.

Na závěr mi dovolte, abych poděkovala všem členům dramatického kroužku za jejich celoroční práci.Velmi si cením jejich obrovského nasazení. Jen oni vědí, jak je těžké a časově náročné realizovat divadelní představení. Ještě jednou děkuji.

 (Petra Báčová)

Mohlo by se vám líbit...