Fialovo-modrý den

Ve středu 21. března 2012 se na naší škole uskutečnil fialovo-modrý den, který pro žáky připravil školní parlament.

V tento den se soutěžilo o nejlepší třídu na prvním i druhém stupni a o nejlepší jednotlivce. Úkol byl jednoduchý, vzít si na sebe něco fialového nebo modrého. Na prvním stupni byly všichni děti perfektně přestrojeny, vyhrát však může pouze jedna třída. A tak tříčlenné porotě ve složení Otakar Bárta, Nikola Mlčáková a Veronika Davidová nezbývalo nic jiného, než se radit, radit a radit.

Celkové hodnocení probíhalo tak, že si každý z porotců k určité třídě napsal několik bodů. Která  třída měla nejvyšší počet, vyhrála! Nakonec největší počet bodů získala třída 2.A s 29,5 body před 1.B s 27 body. A jako nejlepší jednotlivci se nám představila děvčata ze 3.A. Veronika Čiháková a Eliška Mesnerová. Z 1.B pak Michaela Horáková. Na druhém stupni byla nejlepší třída 9.B s 23 body před 6.A s 21 body. Jako nejlepší jednotlivec se nám představil Aleš Scholz ze 6.A a Pavel Růžička ze 7.A. Děkujeme všem, kteří se do těchto barev přestrojili. A vy, kteří jste nevyhráli, netruchlete, není přece důležité vyhrát, ale zúčastnit se!

(Za školní parlament Veronika Davidová.)

Videoreportáž Blahovka TV.

Fotografie.

Mohlo by se vám líbit...