Beseda Kyberšikana

Součástí preventivního programu naší školy jsou různé přednášky a besedy s preventivní tematikou. V měsíci únoru takovýchto akcí proběhne několik. Začali jsme 6. února,  s akcí zaměřenou na téma kyberšikana. Tato přednáška byla určena pro žáky šestého ročníku.

Cílem bylo vysvětlení pojmů kyberšikana, její formy, výhody a nevýhody kyberšikany  a způsob ochrany.

Program jsme naplánovali na tento týden, protože druhý den v druhém týdnu druhého měsíce (letos tedy 7. února) je vyhlášen jako Den bezpečnějšího internetu.

Šesťáci se nejprve sami přesvědčili o tom, jak jsou ochotní poskytnout informace, které jsou osobního až citlivého charakteru a   jak poskytnutí těchto informací je nebezpečné. Následovalo řešení křížovky s tajenkou Chraň si své soukromí. Žáci zhlédli film o konkrétních případech kyberšikany a jejích následcích. Obdrželi leták informující o kyberšikaně a  seznámili se s pravidly bezpečného užívání  internetu, mobilního telefonu atd.  Informováni byli rovněž o správném postupu při projevech kyberšikany ve svém okolí.

Všichni se zájmem sledovali, ale besedu, která se rozvinula, přerušilo zvonění.

(Věra Nývltová)