Cestovatelská víkendovka

Nemusíte mít peníze, abyste poznávali exotické kraje. O tom se přesvědčilo dvacet účastníků víkendovky, která je zavedla na území Ameriky. Při cestách po USA, Mexiku, Brazílii, Peru a Jamajce se dozvěděli nejen základní informace o těchto státech, ale především to nejzajímavější, co se o nich dá vyhledat. Prezentace na interaktivní tabuli střídaly práce ve skupinkách a na internetu. Vše pak bylo doprovázeno turnaji a sportovními soutěžemi. Nejdelší časový úsek byl věnován tradičním americkým sportům – basketbalu a fotbalu. Soupeření však proběhlo i v některých dalších disciplínách. I hod medicinbalem, běh do schodů, podlézání laťky či vybíjená tak přispěly k pohodovému průběhu celé víkendovky. A když k tomu přičteme ještě stezku odvahy a dobrodružné spaní v tělocvičně, máme celkový průběh akce jako na dlani.

(Martin Dytrych)

Vítězové některých disciplín a soutěží

Basketbal: Zdeněk Čudka, Veronika Davidová, Jakub Dytrych, Kamila Šlechtová, Šárka Winklerová

Hod na koš: Marián Ferenc

Soutěž družstev v driblingu: Simona Knížová, Diana Neureiterová, Jaroslav Suchánek, Šárka Winklerová

Kopaná chlapců: Jakub Dytrych, Marián Ferenc, Vít Pulchart, Kamila Šlechtová

Kopaná dívek: Johana Grundová, Kateřina Knížová, Simona Knížová, Šárka Levinská, Diana Neureiterová

Střelba na branku: Šárka Levinská a Diana Neureiterová

Běh do schodů: Jaroslav Suchánek

Hod medicinbalem: Veronika Davidová, Johana Grundová

Podlézání laťky: Veronika Komůrková, Šárka Levinská

 Hodnocení víkendovky očima účastníků

 Jak se ti líbila víkendovka?
Jen samé pozitivní odpovědi (např.: „Supééér!“,
„Líbila se mi strašně móc!“,…)
(Organizátoři: „Máme radost, že se všem líbila.To je nejlepší odměna pro nás.“)

 Jak ti chutnalo jídlo?
Opět jen pozitivní odpovědi
(např.: „ Mrtě!“ „Musím pochválit paní Dytrychovou!“)
(Paní Dytrychová: „To mám velkou radost!“)

 Jaký je tvůj největší zážitek?

„Celá víkendovka!“
„Stezka odvahy.“
„Skákání na trampolíně.“
„Prima hry.“
„Všechno.“
„Turnaj v basketbalu a soutěž v driblingu.“
„Video o mimozemšťanech.“
„Nevím, všechno tady.“
„Výklady s interaktivní tabulí. Bylo to zajímavé.“

Cestovatelská víkendovka – program

Fotografie z průběhu víkendovky.

Videoreportáž Televize JS.