Ekologická víkendovka

Žákovský parlament, působící na naší škole již čtvrtým rokem, uspořádal pro žáky 3. – 5. tříd ve dnech 20. – 21.listopadu 2009 víkendovku s názvem „Zábavná ekologie aneb učíme se hrou.“ Sešlo se dvacet velice snaživých a šikovných dětí, o které se staralo osm „parlamenťáků“.

V pátek se žáci díky losům rozdělili do čtyř barevných skupin (červená, modrá, zelená, žlutá – tedy barvy odpovídající barvám čtyř kontejnerů na tříděný odpad). Kapitány se staly tři žákyně a jeden žák z páté třídy. Protože kapitáni musí být dobře vidět, nosili neustále darovanou kšiltovku. Za každou disciplínu obdrželo družstvo nejen sladkou odměnu, ale také určitý počet bodů dle pořadí, a tak byla víkendovka ve znamení boje o celkové vítězství.

Prvním bodovaným úkolem bylo sestavení pravidel chování na víkendovce. Následovala noční hra, která se podle dětských úsměvů opravdu povedla. Unavení, ale plni zážitků, se všichni uvelebili v družině ve svých spacácích a pomalu usnuli.

Sobotní den zahájila rozcvička a pohybové hry v tělocvičně. Před svačinou jsme stihli dvě hry zaměřené na poznávání přírodních a nepřírodních materiálů a posléze jejich třídění. Po svačině děti pracovaly v družině – vymýšlely povolání související s ekologií, hrály pexeso s ekologickou tematikou a mnoho dalšího. Následoval oběd. Když všem slehlo, pokračovali jsme aktivitou zvanou „životní cyklus elektrospotřebiče“, na které si děti daly skutečně záležet. Nezbytné doplnění energie obstarala odpolední „sváča“ a pak již víkendovka vrcholila. Na závěr měly děti za úkol nakreslit reklamu proti černým skládkám a vymyslet deset pravidel, podle kterých by se měl řídit každý člověk, který chce správně třídit odpady a neničit přírodu.

A jak to všechno dopadlo? V půl šesté byly všechny skupiny napjaté, jaké je celkové pořadí. Přičetli jsme ještě body za chování a takhle to dopadlo: 1. Zelení 2. Modří 3. Žlutí 4. Červení. Všichni dostali „něco na zub“ a na památku pamětní list.

Nutno podotknout, že celou dobu nás sledoval štáb televize JS, který z naší víkendovky natočil reportáž (jako poděkování obdrželi také pamětní list).

Podle reakcí dětí měla víkendovka velký úspěch. Ráda bych touto cestou poděkovala nejen všem účastníkům a pomocníkům, ale také panu učiteli Beránkovi, který se víkendovky nejen zúčastnil, ale především se podílel na její přípravě.

(Šárka Paulusová ve spolupráci s Michaelou Čudkovou)

Fotografie z průběhu víkendovky si prohlédněte zde..