Víkendovka „Záhady a kouzla“

Ve dnech 18. – 19. ledna 2008 se uskutečnila dlouho připravovaná víkendovka  na téma „Záhady a kouzla“. I přes to, že začátek ledna byl bohatý na různé akce pro děti, víkendovky se zúčastnilo 12 žáků ze 3. a 5. třídy.

V pátek se malí kouzelníci a kouzelnice seznámili s pravidly zeleného a červeného klobouku, poté podepsali nafouknutý balonek – symbol přátelství. Samotný večer pak patřil tajemné hře, při které děti procházely školou a odpovídaly na otázky, jež byly umístěny u hořící svíčky. Odměnou za projevenou odvahu jim byl nejen drobný pamlsek, ale také přečtená pohádka na dobrou noc.

Sobota začala vydatnou snídaní, aby děti načerpaly energii pro další kouzelné činnosti. Potom se ve skupinách seznamovaly s nenáročnými triky, které jim předváděli členové Dětského parlamentu. Na závěr samy naučená kouzla zopakovaly. Volnou chvilku před obědem vyplnily zábavné společenské hry. Po poledním odpočinku děti písemně s pomocí zkušenějších kouzelníků odpovídaly na několik záhadných otázek, poté se vylosované dvojice utkaly v kouzelném stolním fotbálku. Odměněny nebyly jen děti, které se umístily na prvních třech místech, ale všichni obdrželi sladkou odměnu a pamětní list. Po svačině zhlédli zajímavé kouzelnické představení na DVD. Úplný závěr obstaralo celkové zhodnocení proběhlé akce, kouzelníci i kouzelnice dostali na památku osvědčení o účasti v kouzelnické škole.

Velké poděkování patří organizátorům z řad žáků, kteří se po celou dobu o mladší děti vzorně starali a pomáhali jim. Doufáme, že podobně úspěšnou víkendovou akci co nejdříve zopakujeme.

(Eva Jansová, Šárka Paulusová)