Víkendovka Vylepšujeme naši školu

Uskutečnila se ve dnech 19. až 20. října pod vedením paní učitelky Šárky Paulusové a zúčastnilo se jí  dvanáct žáků 6. – 9. tříd. Osm děvčat a čtyři kluci. Náplní bylo tentokrát vylepšení prostředí školy. Shromáždili se v 19 hodin u hlavního vchodu,  poté se seznámili s pravidly a chováním a pak se pomocí veselé společenské hry, do níž se zapojily i paní učitelky, vzájemně všichni seznámili.

Následovala stezka dobrodružství, kterou pro své starší kamarády připravila děvčata ze 6. třídy. Úkolem bylo projít samostatně setmělými chodbami obou školních budov  a přitom vyhledat devět skrytých lístečků s otázkami, úkoly a obrázky.

Kolem 22. hodiny se kluci a holky umyli, vyčistili si zuby a nachystali se ke spaní. Z tělocvičny si přinesli měkké žíněnky, na něž se v přinesených spacácích pohodlně uložili.

Budíček byl již v 7.30, to již voněl po škole čaj uvařený dalšími dvěma šikovnými  děvčaty ze 6. třídy. Všichni se dobře nasnídali, rozdělili se do skupin  a pod vedením  paní učitelek  výtvarné výchovy, Mgr. Aleny Křivské a Mgr. Alice Ludvíkové, se pustili do práce. Na starost si tentokrát vzali vylepšení prostředí ve škole.

Každá ze skupin zdobila svoji třídu,  společně pak upravili prostory chodeb. Vyzkoušeli si aranžování suchých květin, vydlabávání a zdobení dýní. Volné plochy zdobili nejrůznějšími dekorativními motivy (rybami, stromy, notami, otisky rukou, vystřihovánkami…)

Mezitím šikovná děvčata uvařila oběd.  „Víkenďáci“ se najedli a pokračovali v započaté práci. Pracovali  s nadšením a zájmem a prostředí školy po tomto dnu opravdu prokouklo.  Všem proto  patří velká pochvala  a již se těšíme na nové nápady, jimiž zkrášlíme prostředí, v němž trávíme velkou část dne.

(Mgr. Alena Křivská, Mgr. Alice Ludvíková, Šárka Paulusová)