Rubrika: Exkurze a výlety

Výlet 3. B a 4. A do Prahy

Po probdělé noci na středu 21. května, kdy většina žáků 3. B a 4. A nemohla ani dospat, přišel hned brzy ráno vytoužený okamžik – chvíle odjezdu na exkurzi do našeho hlavního města. Program začínal netradičně, a to  prohlídkou...

Jak se žilo na středověkém hradě

Za tajemstvími a poklady hradu Vízmburku V úterý 18. prosince 2012 se žáci předmětu Region Jestřebí hory vypravili do Muzea Podkrkonoší v Trutnově, aby si prohlédli výstavu Tajemství a poklady hradu Vízmburku pořádanou u příležitosti 40. výročí zahájení archeologického...

Poznáváme naše město: Naučná stezka

Ve čtvrtek 18. října 2012 využili žáci 4. a 5. ročníku navštěvující volitelný předmět Naše město krásného počasí a vydali se na procházku po úpické naučné stezce, o které si povídali v minulé hodině, kdy pracovali i s její mapkou. Prohlédli si...