9. A

9. A – domácí úkoly

DatumPředmětTémaZadalNa kdy
15.2.ČjDÚ - vypracovat dvě cvičení na PL (cv. 1 a 2a)20.2.
3.2.ČjDÚ - PL na podstatná jména - cv. 4, 5 + PL na přídavná jména - cv. 5, 6, 713.2.
30.1.matematikaPísemná práce (lineární funkce).Dytrychúterý 19.2.
30.1.matematikaZkoušení (lineární funkce).Dytrychpátek 15.2.
30.1.matematikaDomácí úkol (práce na téma lineární funkce).Dytrychstředa 13.2.
30.1.matematikaOpakování (druhá mocnina, druhá odmocnina, Pythagorova věta).Dytrychpondělí 11.2.
28.2.Čjpísemná práce - slovní druhy a podstatná jména13.2.
22.1.Čjslohová práce - vypravování, popis12.2.
22.1.Čjpísemná práce - slovní druhy24.1.
17.1.matematikaPísemná práce (funkce - definiční obor, obor hodnot, funkční hodnota)Dytrychpátek 25.1.
17.1.matematikaZkoušení (funkce - definiční obor, obor hodnot, funkční hodnota)Dytrychstředa 23.1.
17.1.matematikaOpakování - procentaDytrychpondělí 21.1.
7.1.Čjkontrola pracovních desek9.1.
13.12.ČjDÚ - nalepený pracovní list na slovní druhy - vypracovat 1.cv. a dokončit 2.cv.19.12.
12.12.VOopakování probraného učiva + kontrola sešitů8.1.
10.12.Čjpísemná práce - 3. kapitola "Významy slov a slovní zásoba"12.12.
6.12.matematikaTermín pro dopsání písemek za 1. pololetíDytrychstředa 16.1.
6.12.matematikaČtvrtletní práce (lomené výrazy, rovnice s neznámou ve jmenovateli)Dytrychstředa 9.1.
6.12.matematikaTermín pro odevzdání školního kola Matematické olympiádyDytrychúterý 8.1.
6.12.matematikaOpakování - poměr, trojčlenkaDytrychpondělí 17.12.
5.12.matematikaPísemná práce - rovnice s neznámou ve jmenovateliDytrychpátek 14.12.
5.12.matematikaZkoušení - rovnice s neznámou ve jmenovateliDytrychstředa 12.12.
4.12.Čjodevzdat četbu a autorydo 12.12.
27.12.Čjzkoušíme přednes vybraného textuod 3.12.
27.11.ČjKlasifikovaný úkol - vytvořit obrázkovou osnovu, klasickou osnovu, anotaci4.12.
27.11.Čjpísemná práce - antická literatura (teorie a práce s textem) + kontrola sešitů3.11.
22. 11.matematikaOpakování - středová souměrnost, celá a racionální číslaDytrychpondělí 3.12.
22.11.matematikaPísemná práce - lomené výrazyDytrychčtvrtek 29.11.
22.11.matematikaZkoušení - lomené výrazyDytrychstředa 28.11.
21.11.matematikaDomácí úkol - 2 příklady na lomené výrazyDytrychpátek 23.11.
21.11.ČjDÚ - PL na stavbu slova - dvě zadaná cvičení + PL na druhy složenin22.11.
20.11.VODÚ - najít a nalepit do sešitu alespoň tři inzeráty na nabídku pracovní příležitosti27.11.
15.11.ČjDÚ - pracovní list cv.2,
zadaná slova - slovotvorný rozbor (sešit z mluvnice)
21.11.
15.11.matematikaOpakování - trojúhelníky, zlomkyDytrychpondělí 19.11.
9.11.ČjDÚ - stavba zadaných slov - sešit mluvnice14.11.
6.11.matematikaPísemná práce - sčítání a odčítání lomených výrazůDytrychpátek 16.11.
6.11.matematikaZkoušení - sčítání a odčítání lomených výrazůDytrychstředa 14.11.
31.10.Čjpísemná práce - 2. kapitola "Zvuková stránka jazyka"7.11.
31.10.Čjpísemná práce -hlásky a jejich dělení1.11.
23.10.matematikaTermín pro dopsání písemek za 1. čtvrtletíDytrychstředa 7.11. do 13.30
22.10.matematikaČtvrtletní práce (rovnice, lomené výrazy)Dytrychpátek 2.11.
16.10.Čjslohové opakování - druhá část 20.11.

 

Zajímavé stránky k procvičování:

www.english-4u.de

www.learnenglish.be

Aktualizace: 30. 6. 2018 18:27