9. A

9. A – domácí úkoly

DatumPředmětTémaZadalNa kdy
17.1.ČjDDÚ - vypracovat opakovací pracovní listy na podstatná jména1.2.
8.1.ČjDÚ - do slovníčku vypsat dva zadané pojmy15.1.
18.12.Čjkontrolní diktát20.12.
8.12.Čjpísemná práce na 3. kapitolu (Nauka o tvoření slov a významech)19.12.
8.12.ČjDÚ - vypracovat PL na učivo o významu slov13.12.
30.11.Čj opakování významu slov6.12.
30.11.Čjzkoušíme přednes vybraného textuod 4.12.
29.11.ČjDÚ - vypracovat cvičení na PL (způsoby tvoření slov)30.11.
23.11.ČjDÚ - vypracovat cv. 3,4
na PL
29.11.
20.11.Čjpísemná práce - antická literatura (teorie a práce s textem) + kontrola sešitů27.11.
8.11.Čjpísemné opakování druhé kapitoly - Zvuková stránka jazyka15.11.
8.11.Čjdiktát na souhláskové změny9.11.
6.11.Čjdo slovníčku vypracovat další čtyři pojmy - epos, bajka, filozofie, rétorika20.11.
28.10.Čjpísemná práce na opakování funkčních stylů, slohových útvarů
(teorie a praxe)
31.10.
23.10.Čjpísemná práce na hlásky, dělení hlásek, písmena...1.11.
11.10.ČjDÚ - vypracovat cv. 5 a 7 do PL ze slohu17.10.
11.10.Čjpísemná práce na učivo o českém jazyce12.10.
9.10.Čjpísemná práce na opakování I. kapitoly o nejstarší literatuře + práce s textem + kontrola sešitů z literatury16.10.
3.10.DÚ - zapsat pojmy do slovníčku v literatuře + rozbor textu str. 18 do PL + opakování pojmů 1. kapitoly o nejstarší literatuře9.10.
1.10.Čjparvopisný diktát 5.10.
1.10.Čjpísemná práce na pojmy z 1. kapitoly "Obecné poučení o jazyce"4.10.
1.10.Čjdokončit cv.4 na PL do slohu3.10.
20.9.ČjDÚ - vypracovat zadané úkoly na PL s pravopisem21.9.
18.9.Čjopakování literárních pojmů25.9.
16.9.ČjDÚ - vytvořit zadané piktogramy
DDÚ - vyhledat úřední jazyky v zadaných zemích
20.9.
13.9.ČjDÚ - PL na pravopis - cv. 2a) - vyjmenovaná slova14.9.

 

Zajímavé stránky k procvičování:

www.english-4u.de

www.learnenglish.be

Aktualizace: 24. 4. 2016 22:47