9. A

9. A – domácí úkoly

DatumPředmětTémaZadalNa kdy
2.10.Čjpísemná práce - literární pojmy9.10.
30.9.Čjopakování 1. kapitoly
(Obecné výklady o jazyce) - 1. i 2. skupina
8.10.
23.9.Čjvyhledat stylistické chyby (označit a pojmenovat je) na PL - 2. sk.26.9.
23.9.Čjdokončit stylistické úpravy vět na PL - 1. sk.26.9.
20.9.ČjDDÚ (doplnit úřední jazyky) + diktát23.9.
18.9.Čjvyhledat v textu str.135 cv.5 pojmy spisovné a nespisovné
(dva sloupce)
24.9.
18.9.ČjDÚ - vyhledat čtyři literární pojmy (zadní část literárního sešitu)25.9.
18.9.ČjDÚ - vytvořit piktogram, vyhledat jazyk přirozený, jazyk umělý - 2. sk.19.9.
9.9.ČjDÚ - vytvořit piktogram, vyhledat jazyk přirozený, jazyk umělý - 1. sk.12.9.

 

Zajímavé stránky k procvičování:

www.english-4u.de

www.learnenglish.be

Aktualizace: 30. 6. 2018 18:27