8. A

8. A – domácí úkoly

DatumPředmětTémaZadalNa kdy
13.2.Zepísemná práce - ČR průmysl strojírenství - potravinářský (str. 22 - 25)Zkpátek 23.2.
9.2.matematikaPísemná práce - zápis výrazu, hodnota výrazuDytrychstředa 21.2.
9.2.matematikaZkoušení - zápis výrazu, hodnota výrazuDytrychúterý 20.2.
6.2.matematikaZkoušení - základní pojmy z kapitoly "Výrazy"Dytrychstředa 7.2.
5.2.Čjpísemné opakování - mluvnické kategorie sloves v praxi8.2.
5.2.Čjpísemné opakování - teorie sloves7.2.
4.2.ČjDÚ - vypracovat mluvnické kategorie u sloves na PL7.2.
31.1.matematikaPísemná práce - slovní úlohy na povrch a objem válceDytrychúterý 6.2.
31.1.matematikaZkoušení - slovní úlohy na povrch a objem válceDytrychpondělí 5.2.
23.1.ČjDÚ - vypracovat dva zadané úkoly k přečtenému textu (líčení)6.2.
22.1.matematikaPísemná práce - příklady na povrch a objem válceDytrychčtvrtek 25.1.
22.1.matematikaZkoušení - příklady na povrch a objem válceDytrychstředa 24.1.
16.1.ČjDÚ - str. 35 cv. 2 - vytvořit množné číslo17.1.
8.1.Zepísemná práce - ČR energetika, hutnictví (str. 18 - 21)Zkpátek 19.1.
8.1.Zekontrola sešitů + tvorba mapy (str. 46 - 49)Zkpátek 12.1
8.1.Zetermín pro odevzdání projektůZkúterý 9.1
3.1.matematikaPísemná práce (slovní úlohy na obvod a obsah kruhu)Dytrychstředa 10.1.
3.1.matematikaZkoušení (slovní úlohy na obvod a obsah kruhu)Dytrychúterý 9.1.
3.1.matematikaDomácí úkol (kopie - slovní úlohy na obvod a obsah kruhu)Dytrychpondělí 8.1.
14.12.Čjpísemná práce - praxe slovních druhů8.1.
14.12.Čjpísemná práce - teorie slovních druhů4.1.
14.12.Čjslohová práce - líčení + kontrola sešitů3.1.
14.12.Čjkontrolní diktát20.12.
12.12.matematikaTermín pro dopsání písemek za 2. čtvrtletíDytrychčtvrtek 18.1.
12.12.matematikaČtvrtletní práce - slovní úlohy na Pythagorovu větu, mocniny, kruh a kružniceDytrychpondělí 15.1.
12.12.matematikaPísemná práce - délka kružnice, obvod a obsah kruhuDytrychpondělí 18.12.
12.12.matematikaZkoušení - délka kružnice, obvod a obsah kruhuDytrychčtvrtek 14.12.
11.12.matematikaDomácí úkol - příklady na obvod a obsah kruhu (na kopii)Dytrychúterý 12.12.
5.12.matematikaPísemná práce - kruh, kružniceDytrychpondělí 11.12.
5.12.matematikaZkoušení - kruh, kružniceDytrychstředa 6.12.
1.12.Zepísemná práce - slepá mapa řek a vodních ploch (str. 48 - 49)Zkúterý 19.12
1.12Zepísemná práce - obyvatelstvo, sídla (str. 13 - 17)Zkpátek 8.12
30.11.Čjzkoušíme přednes vybraného textuod 4.12.
24.11.matematikaPísemná práce - příklady na mocniny s celočíselným mocnitelemDytrychčtvrtek 30.11.
24.11.matematikaZkoušení - příklady na mocniny s celočíselným mocnitelemDytrychstředa 29.11.
24.11.matematikaDomácí úkol - příklady na mocniny s celočíselným mocnitelemDytrychúterý 28.11.
20.11.matematikaPísemná práce - mocniny s přirozenými mocniteliDytrychčtvrtek 23.11.
20.11.matematikaZkoušení - mocniny s přirozenými mocniteliDytrychstředa 22.11.
15.11Zepísemná práce -ČR vodstvo, půdy, suroviny (str. 8 - 12)Zkúterý 21.11. (nový termín!!)
14.11.Čjpísemná práce I. a II. kapitoly z literatury (teorie a praxe) + kontrola sešitů z literatury21.11.
8.11.Čjpísemná práce - slovní
zásoba + cizí slova
9.11.
8.11.matematikaPísemná práce - slovní úlohy na Pythagorovu větuDytrychstředa 15.11.
8.11.matematikaZkoušení - slovní úlohy na Pythagorovu větuDytrychúterý 14.11.
8.11.matematikaDomácí úkol - dvě slovní úlohy na Pythagorovu větuDytrychčtvrtek 9.11.
6.11Zekontrola sešitůZkúterý 14.11. (POZOR - změna termínu!)
3.11Zepísemná práce -ČR vodstvo, půdy, suroviny (str. 8 - 12)Zkúterý 14.11. (POZOR - změna termínu!)
2.11.Čjslohová práce z charakteristiky + kontrola sešitu ze slohu8.11.
30.10.matematikaPísemná práce -Pythagorova věta (výpočty ve čtyřúhelnících, rovnostranném a rovnoramenném trojúhelníku, krychli a kvádru)Dytrychstředa 1.11.
23.10.Čjpísemná práce na literární pojmy31.10.
23.10.Čjpísemná práce na výslovnost, pravopis a význam cizích slov25.10.
23.10.matematikaPoslední termín pro dopsání písemek za 1. čtvrtletíDytrychpondělí 6.11.
23.10.matematikaČtvrtletní práce - druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova větaDytrychpondělí 6.11.
23.10.matematikaPísemná práce - Pythagorova věta (výpočty ve čtyřúhelnících, rovnostranném a rovnoramenném trojúhelníku, krychli a kvádru)Dytrychúterý 24.10.
22.10.Čjdiktát23.10.
17.10.matematikaDomácí úkol - učebnice 1. díl, str. 24/cvičení 6.Dytrychčtvrtek 19.10.
14.10.ČjDÚ - vypracovat cv. 8 na str. 16 do sešitů z mluvnice16.10.
11.10.Čjpísemná práce na přímou řeč18.10.
11.10.Čjpísemná práce na učivo o slovní zásobě12.10.
11.10Zepísemná práce - slepá mapa ČR pohoří (str. 46 - 47)Zkpátek 20.10
11.10.matematikaPísemná práce - Pythagorova věta (výpočty v pravoúhlém trojúhelníku)Dytrychpondělí 16.10.
11.10.matematikaZkoušení - Pythagorova věta (výpočty v pravoúhlém trojúhelníku)Dytrychčtvrtek 12.10.
10.10.matematikaDomácí úkol - dopočítat příklady na kopii - budou hotové příklady 1. - 10.Dytrychstředa 11.10.
9.10.ČjDÚ - 2. řádek posledního cv. na PL na určování větných členů11.10.
9.10.Čjpísemná práce ze slohu - II. část11.10.
7.10.matematikaZkoušení - čtyřúhelníkyDytrychpondělí 9.10.
3.10.ČjDÚ - dokončit cvičení na předmět, příslovečné určení a přívlastek na PL5.10.
2.10.matematikaPřinést kalkulačku!Dytrychstředa 4.10.
2.10.matematikaPísemná práce - složitější příklady na druhou mocninu a odmocnnuDytrychstředa 4.10.
2.10.Zkpísemná práce - ČR pohoří, podnebí (str. 3 - 7)Zkúterý 10.10.
26.7.Čjpísemná práce na shodu přísudku s podmětem27.9.
24.9.Čj DÚ - cvičení na shodu přísudku s podmětem cv. 2b) na PL25.9.
20.9.Čjopakování I. části ze slohu
(teorie a praxe slohových útvarů )
27.9.
19.9.matematikaPísemná práce - druhá mocnina a odmocninaDytrychstředa 27.9.
19.9.matematikaPísemná práce - celá číslaDytrychúterý 26.9.
19.9.matematikaZkoušení - celá číslaDytrychpondělí 25.9.
19.9.matematikaDomácí úkol - příklady na celá čísla na kopiiDytrychčtvrtek 21.9.
19.9.Čjpísemná práce na pojmy z historické literatury a jazykové literární prostředky26.9.
18.9ČjDÚ - pracovní list - cv.2a), 5 + písemná práce na podmět a přísudek v praxi20.9.
13.9.Čjopakování zadaných pojmů (slohové útvary)
+ připravit si otázky k zadanému opakování
20.9.
13.9.Čjpísemná práce - teorie o podmětu a přísudku
+ DÚ - PL cv. 1,3,4
14.9.
13.9.matematikaPísemná práce - zlomkyDytrychstředa 20.9.
13.9.matematikaZkoušení - zlomkyDytrychúterý 19.9.
13.9.matematikaDomácí úkol - kopie s příklady na zlomky (opakování z 7. roč.)Dytrychpondělí 18.9.

Aktualizace: 24. 4. 2016 22:46