8. A

8. A – domácí úkoly

DatumPředmětTémaZadalNa kdy
15.2.Čjklasifikovaný úkol - líčení prostředí a života v něm, charakteristika domorodých obyvatel (text str. 60 - 63)21.2.
28.2.Čjdokončit hádanku na sloh - líčení18.2.
28.2.Čjpísemná práce - teorie slovních druhů11.2.
28.2.ČjDÚ - mluvnické kategorie slovesných tvarů, infinitivy (PL, sešit)12.2.
22.1.ČjDÚ - zájmeno týž (sešit z mluvnice)23.1.
21.1.ČjDÚ - slovní druhy (spojovačka), pravopisné cvičení22.1.
7.1.Čjkontrola pracovních desek9.1.
12.12.Čjpísemná práce - I. a II. kapitola z literatury + kontrola sešitů10.1.
12.12.VOpísemná práce - opakování probraného učiva + kontrola sešitů 8.1.
4.12.ČjDÚ - vypracovat cv. 5,8 na PL5.12.
4.12.Čjslohová práce - charakteristika + kontrola sešitu11.12.
4.12.Čjodevzdat četbu a autorydo 12.12.
27.11.Čjzkoušení vybraného textuod 29.11.
27.11.VODÚ - vytvořit transparent a vypracovat úkoly4.12.
15.11.Čjpísemná práce - pojmy formálního a jazykového rozboru22.11.
12.11.Čjpísemná práce na pravopis, výslovnost a významy přejatých slov14.11.
5.11.Čjpísemné práce - slovní zásoba, tvoření slov7.11.
31.10.Čjpísemná práce na slovní zásobu, způsoby tvoření slov a přenášení významů5.11.
23.10.Čjopakování o slovní zásoběasi 31.10.
23.10.ČjDÚ - str. 16 cv. 8 b)31.10.
22.10.ČjDÚ - pravopisné cvičení na PL doplnit + 1. odstavec slovní druhy23.10.
16.10.Čjpísemná práce na teorii vedlejších větných členů + DÚ - PL na stavbu slova a slovotvorný rozbor17.10.
16.10.Čjpísemná práce na přímou řeč22.10.
9.10.Čjpravopisná písemná práce + opakování o slovní zásobě a vedlejších větných členech10.10.
1.10.Čjpísemná práce na praxi podmětu a přísudku + DDÚ
na změny přísudku
2.10.
29.9.Čjpísemná práce - opakování literárních pojmů, historických literárních útvarů a autorů4.10.
26.9.Čjpísemné opakování ze slohu - 2. část8.10.
26.9.Čjpísemné opakování ze slohu - 1. část1.10.

Aktualizace: 24. 4. 2016 22:46