8. A

8. A – domácí úkoly

DatumPředmětTémaZadalNa kdy
17.10.matematikaDomácí úkol - učebnice 1. díl, str. 24/cvičení 6.Dytrychčtvrtek 19.10.
14.10.ČjDÚ - vypracovat cv. 8 na str. 16 do sešitů z mluvnice16.10.
11.10.Čjpísemná práce na přímou řeč18.10.
11.10.Čjpísemná práce na učivo o slovní zásobě12.10.
11.10Zepísemná práce - slepá mapa ČR pohoří (str. 46 - 47)Zkpátek 20.10
11.10.matematikaPísemná práce - Pythagorova věta (výpočty v pravoúhlém trojúhelníku)Dytrychpondělí 16.10.
11.10.matematikaZkoušení - Pythagorova věta (výpočty v pravoúhlém trojúhelníku)Dytrychčtvrtek 12.10.
10.10.matematikaDomácí úkol - dopočítat příklady na kopii - budou hotové příklady 1. - 10.Dytrychstředa 11.10.
9.10.ČjDÚ - 2. řádek posledního cv. na PL na určování větných členů11.10.
9.10.Čjpísemná práce ze slohu - II. část11.10.
7.10.matematikaZkoušení - čtyřúhelníkyDytrychpondělí 9.10.
3.10.ČjDÚ - dokončit cvičení na předmět, příslovečné určení a přívlastek na PL5.10.
2.10.matematikaPřinést kalkulačku!Dytrychstředa 4.10.
2.10.matematikaPísemná práce - složitější příklady na druhou mocninu a odmocnnuDytrychstředa 4.10.
2.10.Zkpísemná práce - ČR pohoří, podnebí (str. 3 - 7)Zkúterý 10.10.
26.7.Čjpísemná práce na shodu přísudku s podmětem27.9.
24.9.Čj DÚ - cvičení na shodu přísudku s podmětem cv. 2b) na PL25.9.
20.9.Čjopakování I. části ze slohu
(teorie a praxe slohových útvarů )
27.9.
19.9.matematikaPísemná práce - druhá mocnina a odmocninaDytrychstředa 27.9.
19.9.matematikaPísemná práce - celá číslaDytrychúterý 26.9.
19.9.matematikaZkoušení - celá číslaDytrychpondělí 25.9.
19.9.matematikaDomácí úkol - příklady na celá čísla na kopiiDytrychčtvrtek 21.9.
19.9.Čjpísemná práce na pojmy z historické literatury a jazykové literární prostředky26.9.
18.9ČjDÚ - pracovní list - cv.2a), 5 + písemná práce na podmět a přísudek v praxi20.9.
13.9.Čjopakování zadaných pojmů (slohové útvary)
+ připravit si otázky k zadanému opakování
20.9.
13.9.Čjpísemná práce - teorie o podmětu a přísudku
+ DÚ - PL cv. 1,3,4
14.9.
13.9.matematikaPísemná práce - zlomkyDytrychstředa 20.9.
13.9.matematikaZkoušení - zlomkyDytrychúterý 19.9.
13.9.matematikaDomácí úkol - kopie s příklady na zlomky (opakování z 7. roč.)Dytrychpondělí 18.9.

Aktualizace: 24. 4. 2016 22:46