8. A

8. A – domácí úkoly

DatumPředmětTémaZadalNa kdy
4.12.ČjDÚ - vypracovat cv. 5,8 na PL5.12.
4.12.Čjslohová práce - charakteristika + kontrola sešitu11.12.
4.12.Čjodevzdat četbu a autorydo 12.12.
27.11.Čjzkoušení vybraného textuod 29.11.
27.11.VODÚ - vytvořit transparent a vypracovat úkoly4.12.
15.11.Čjpísemná práce - pojmy formálního a jazykového rozboru22.11.
12.11.Čjpísemná práce na pravopis, výslovnost a významy přejatých slov14.11.
5.11.Čjpísemné práce - slovní zásoba, tvoření slov7.11.
31.10.Čjpísemná práce na slovní zásobu, způsoby tvoření slov a přenášení významů5.11.
23.10.Čjopakování o slovní zásoběasi 31.10.
23.10.ČjDÚ - str. 16 cv. 8 b)31.10.
22.10.ČjDÚ - pravopisné cvičení na PL doplnit + 1. odstavec slovní druhy23.10.
16.10.Čjpísemná práce na teorii vedlejších větných členů + DÚ - PL na stavbu slova a slovotvorný rozbor17.10.
16.10.Čjpísemná práce na přímou řeč22.10.
9.10.Čjpravopisná písemná práce + opakování o slovní zásobě a vedlejších větných členech10.10.
1.10.Čjpísemná práce na praxi podmětu a přísudku + DDÚ
na změny přísudku
2.10.
29.9.Čjpísemná práce - opakování literárních pojmů, historických literárních útvarů a autorů4.10.
26.9.Čjpísemné opakování ze slohu - 2. část8.10.
26.9.Čjpísemné opakování ze slohu - 1. část1.10.

Aktualizace: 24. 4. 2016 22:46