7. A

7. A – domácí úkoly

DatumPředmětTémaZadalNa kdy
16.2ZePísemná práce - slepá mapa Evropa obec. zeměpisná (52 - 55)Zkpátek 2.3
13.2.Zepísemná práce - S Evropa, Německo, Alpské státy (str. 24 - 26)Zkpátek 23.2.
4.2.ČjDDÚ - vypracovat PL na opakování sloves5.2.
31.1.Čjpísemná práce - slovesa5.2.
31.1.ČjDÚ - vytvořit zadaný úkol k ročním obdobím7.2.
28.1.ČjDÚ - vypracovat zadaná cvičení z PL na slovesa (do sešitu z mluvnice)29.1.
8.1.Zepísemná práce - Západní Evropa (str. 20 - 23)Zkpátek 19.1.
8.1.Zekontrola sešitů + tvorba mapy (str. 49 - 53) Zkpátek 12.1.
8.1.Zetermín pro odevzdání projektůZkúterý 9.1
7.1.Čjpísemná práce na teorii sloves + DÚ - dokončit zadané cvičení a cvičení na shodu přísudku s podmětem na PL8.1.
18.12.ČjDDÚ - popis skleněné panenky20.12.
18.12.Čjkontrolní diktát20.12.
11.12.Čjpísemná práce z historické literatury + kontrola sešitů19.12.
11.12.Čjpísemná práce - praxe slovních druhů (zaměřeno na 1. - 4. sl. druh)18.12.
8.12.Čjpísemné opakování o popisu (teorie)13.12.
8.12.Čjpísemná práce - slovní druhy (teorie, zaměřeno hlavně na 1. - 4. sl.d.)14.12.
8.12.ČjDÚ - zadaná cvičení na dvou PL (číslovky)11.12.
1.12ZePísemná práce - Evropa, Itálie, Jižní Evropa (str.14 - 19)Zkpátek 8.12
30.11.Čjzkoušíme přednes vybraného textuod 4.12.
29.11.ČjDÚ - popis počítadla ve tvaru psa (nadpis, osnova, popis)6.12.
29.11.ČjDÚ - vypracovat cv. 1,2,3,5,6,7 na PL30.11.
10.11Zepísemná práce - J, JZ Asie (str.8 - 13)Zkúterý 21.11
9.11.Čjslohová práce - vypravování + kontrola sešitů15.11.
6.11.Čjpísemná práce na koncovky přídavných jmen9.11.
6.11Zekontrola sešitůZkpátek 10.11
3.11Zepísemná práce - slepá mapa Asie politická (str. 50 - 51)Zkpátek 10.11
2.11.ČjDÚ - vypracovat cv.7b) na str.23 (podle vzoru v sešitech)6.11.
2.11.ČjDÚ - vypracovat osnovu a napsat vypravování8.11.
23.10.Čjpísemná práce na přímou řeč + teorie o vypravování + DÚ (vytvořit obrázkovou osnovu, nadpis a hesla)1.11.
23.10.Čjpísemná práce z kapitoly "Bajky" - teorie a práce s textem + kontrola sešitu z literatury31.10.
22.10.Čjpísemná práce na tvorbu osnovy25.10.
16.10.ČjDÚ - vypracovat cv.8a),b) na PL19.10.
11.10Zepísemná práce - slepá mapa Asie obecně zeměpisná (str. 3 a 49)Zkpátek 20.10
9.10.Čjpravopisný diktát na koncovky podstatných jmen19.10.
9.10.Čjpísemná práce na skloňování podstatných jmen typu oči, uši...12.10.
8.10.ČjDÚ - PL na podstatná jména typu oči, uši... - vypracovat zadaná spojení9.10.
2.10Zepísemná práce - V a JV Asie (str. 3 - 7)Zkúterý 10.10
1.10.Čjklasifikovaný DÚ - dokončit vypravování nalepené ve slohu + nadpis4.10.
1.10.Čjpísemná práce na opakování pojmů z formálního a jazykového rozboru v literatuře + DÚ - III. úkol na PL - rozbor textu3.10.
26.9.Čjpísemná práce na koncovky podstatných jmen + DÚ - učeb. str. 10, cv. 6a) vypsat doplněné tvary i se vzorem v daném tvaru2.10.
24.9.ČjDÚ - PL v sešitech - doplnit koncovky podstatných jmen i se vzory v daném tvaru + zkoušíme vše o podstatných jménech25.9.
18.9.ČjDÚ - vypracovat zadaná cv. na PL - opakování učiva ze 6. ročníku21.9.

 

Aktualizace: 24. 4. 2016 22:46