7. A

7. A – domácí úkoly

DatumPředmětTémaZadalNa kdy
17.10.matematikaPísemná práce - desetinná čísla (opakování z 6. ročníku - viz kopie)Dytrychúterý 23.10.
16.10.ČJUč. str. 148-150 - přečíst povídku Strakatý pes a vypracovat osnovu v pěti bodechNovákováčtvrtek 18.10.
16.10.matematikaDomácí úkol - učebnice 1. díl str. 35/příklad 19. – 2.Dytrychstředa 17.10.
11.10Zepísemná práce - slepá mapa Asie - obecně zeměpisná (str. 49)Zkpátek 19.10
11.10.matematikaPísemná práce - sčítání a odčítání zlomkůDytrychúterý 16.10.
11.10.matematikaZkoušení - sčítání a odčítání zlomkůDytrychpondělí 15. 10.
8.10.matematikaOpakování (násobení desetinných čísel písemně)Dytrychčtvrtek 11.10.
8.10.matematikaDomácí úkol (kopie v sešitě)Dytrychstředa 10.10.
4.10.ČJopsat do sešitu slohu žlutý rýmeček z uč. str. 148Novákováčtvrtek 11.10.
2.10ZePísemná práce - Asie úvod, V,JV Asie (str. 3 - 7)Zkúterý 9.10.
2.10.matematikaPísemná práce (opakování zlomky; po sčítání a odčítání...to už ne)Dytrychúterý 9.10.
2.10.ČJUč. str. 17/cv. 2b - písemně do sešitu MNovákováčtvrtek 4.10.
2.10.matematikaOpakování - násobení a dělení desetinných čísel zpamětiDytrychpondělí 8.10.
27.9.matematikaPísemná práce (převod desetinných čísel na zlomky a zpět, smíšená čísla) Dytrychčtvrtek 4.10.
27.9.matematikaZkoušení (převod desetinných čísel na zlomky a zpět, smíšená čísla)Dytrychstředa 3.10.
27.9.matematikaDomácí úkolDytrychúterý 2.10.
26.9.matematikaOpakování - sčítání a odčítání desetinných čísel písemněDytrychpondělí 1.10.
25.9.ČJDoplnit uvozovací věty k přímé řečiNovákováčtvrtek 27.9.
20.9.matematikaPísemná práce (porovnávání zlomků a zlomky na číselné ose)Dytrychčtvrtek 27.9.
20.9.matematikaZkoušení (porovnávání zlomků a zlomky na číselné ose)Dytrychstředa 26.9.
20.9.matematikaDomácí úkol - zadání v sešitěDytrychúterý 25.9.
18.9.matematikaOpakování - sčítání a odčítání desetinných čísel zpamětiDytrychpondělí 24.9.
14.9.matematikaPísemná práce - krácení a rozšiřování zlomkůDytrychčtvrtek 20.9.
14.9.matematikaZkoušení - krácení a rozšiřování zlomkůDytrychstředa 19.9.
14.9.matematikaDomácí úkol - učebnice 1. díl, str. 19/př. 4.a,b,c,dDytrychúterý 18.9.
11.9.ČJUč. str. 9/cv. a, b, c - Doplnit koncovky podstatných jmen, určit rod, číslo, pád a vzor (u každého cvičení první 4 spojení)Novákováčtvrtek 13.9.
7.9.matematikaPísemná práce - zlomky (úvod)Dytrychčtvrtek 13.9.
7.9.matematikaZkoušení - zlomky (úvod)Dytrychstředa 12.9.
7.9.matematikaDomácí úkol - výpočty se zlomky (na kopii ... nalepit do sešitu)Dytrychúterý 11.9.
7.9.matematikaPřinést desky + euroobalyDytrychpondělí 10.9.
4.9.matematikaOpakování - desetinná čísla (zápis, řády, zaokrouhlení, porovnávání)Dytrychčtvrtek 6.9.

 

Aktualizace: 24. 4. 2016 22:46