7. A

7. A – domácí úkoly

DatumPředmětTémaZadalNa kdy
12.12.TmOdevzdání desek ke kontrole (do středy máte příležitost požádat o chybějící pracovní listy a doplnit si je! Každý chybějící úkol nebo pracovní list ovlivní výslednou známku, která bude mít velkou váhu!Hzstředa 19.12.
7.12.ČJPL (Dalimilova kronika) - vypracovat otázky 1-6Nopátek 14.12.
6.12.matematikaTermín pro dopsání písemných prací za 1. pololetíDytrychstředa 16.1.
6.12.matematikaČtvrtletní práce (jednotky, krychle, kvádr, středová souměrnost, celá čísla)Dytrychčtvrtek 10.1.
6.12.matematikaPísemná práce (celá čísla)Dytrychúterý 8.1.
6.12.matematikaPísemná práce (celá čísla)Dytrychúterý 18.12.
6.12.matematikaPísemná práce (sčítání a odčítání celých čísel)Dytrychúterý 11.12.
29.11.matematikaOpakování (krychle, kvádr - slovní úlohy)Dytrychpondělí 10.12.
29.11.matematikaPísemná práce (celá čísla - úvod)Dytrychčtvrtek 6.12.
29. 11.matematikaZkoušení (celá čísla - úvod)Dytrychstředa 5.12.
29.11.matematikaDomácí úkol (uč. 1. díl, str. 70/př. 8. a 9.)Dytrychúterý 4.12.
28.11.matematikaOpakování: kvádr - povrch a objemDytrychpondělí 3.12.
28.11Zepísemná práce - Evropa obecná část, obyvatelstvo, J Evropa (str. 15 - 19) Zkúterý 4.12.
23.11.ČJSlohová práce (vypravování) - s sebou psací pomůcky + náhradní, ořezaná tužka, 30cm pravítko a Pravidla č. pravopisu - nepovinné, je možné si je ve škole půjčit.

Ve čtvrtek není mluvnice!
Nočtvrtek 29.11.
23.11.VkOTest - Temperament + pojmyNoúterý 27.11.
22.11.matematikaPísemná práce - středová souměrnostDytrychčtvrtek 29.11.
22.11.matematikaZkoušení - středová souměrnostDytrychstředa 28.11.
22.11.matematikaDomácí úkolDytrychúterý 27.11.
22.11.matematikaOpakování - povrch a objem krychleDytrychpondělí 26.11.
20.11.ČJOpakovací test - přídavná jména

VÝMĚNA - VE ČTVRTEK MÁME LITERATURU A SLOH, V PÁTEK MLUVNICI
Nopátek 23.11.
20.11.ČJTest - přímá/nepřímá řečNočtvrtek 22.11.
15. 11.matematikaPísemná práce - opakování z 6. ročníku - jednotkyDytrychčtvrtek 22.11.
15. 11.matematikaOpakování - jednotky objemuDytrychstředa 21.11.
15. 11.matematikaDomácí úkol (kopie bude rozdána v pondělí)Dytrychúterý 20.11.
15.11.matematikaOpakování - jednotky obsahu (plochy)Dytrychpondělí 19.11.
13.11.ČJUč. str. 24/cv. 1b dodělat do sešitu MNočtvrtek 15.11.
9.11Zekontrola sešitůZkúterý 13.11.
6.11.ČJPL (přídavná jména - Tajemné kapradí) - cv. 4aNočtvrtek 8.11.
6.11ZePísemná práce - J, Stř. a JZ Asie (str. 8 - 13)Zkúterý 13.11
6.11.matematikaPísemná práce - složitější příklady se zlomkyDytrychčtvrtek 15.11.
6.11.matematikaZkoušení - složitější příklady se zlomkyDytrychstředa 14.11.
6.11.matematikaMít rýsovací pomůcky (trojúhelník, úhloměr, kružítko, tužka)Dytrychúterý 13.11.
6.11.matematikaOpakování - jednotky délkyDytrychpondělí 12.11.
1.11.ČJKontrola veškeré práce za minulý týden včetně domácích úkolů proběhne v pátek 2.11.Novákovápátek 2.11.
23.10.matematikaTermín pro dopsání písemek za 1. čtvrtletíDytrychstředa 7.11. do 13.30
22.10.matematikaČtvrtletní práce (desetinná čísla, zlomky)Dytrychpondělí 5.11.
22.10.matematikaPísemná práce (násobení a dělení zlomků)Dytrychstředa 31.10.
2.10.matematikaPísemná práce (opakování zlomky; po sčítání a odčítání...to už ne)Dytrychúterý 9.10.

 

Aktualizace: 24. 4. 2016 22:46