6. B

DatumPředmětTémaZadalNa kdy
4.6.Čjodevzdání četby a kontrola pracovních desekdo 7.6.
4.6.Čjpísemná práce - pojmy z literární teorie (formální a jazykový rozbor)8.6.
2.6.Zepísemná práce - Amerika (str. 35 - 38)Zkčtvrtek 15.6.
2.6.Zeposlední termín pro dopsání starých písemekZkstředa 14.6
2.6.Zetermín pro odevzdání projektůZkpátek 9.6.
2.6.Zekontrola sešitu a mapZkčtvrtek 8.6
29.5.Čjpopis pracovního postupu (osnova, nadpis, popis) - klasifikovaný DÚ5.6.
22.5.ČjDÚ - popis napsání vybraného písmene29.5.
18.5.Zeslepá mapa - státy Ameriky (str. 48)Zkčtvrtek 25.5.
17.5.ČjDÚ - cv. 1 a 3 na PL na zájmena23.5.

Aktualizace: 19. 9. 2016 12:17