6. A

6. A – domácí úkoly

DatumPředmětTémaZadalNa kdy
10.12.Čjpísemná práce - 2. kapitola "Pohádky" + kontrola sešitů z literatury7.1.
5.12.Čjpísemná práce - ztráta a spodoba znělosti6.12.
4.12.Čjodevzdat čtenářský deníkdo 12.12.
4.12.ČjDÚ - vypracovat PL na literaturu - text str. 29
+ zkoušíme přednes vybraného textu
10.12.
28.11Zetermín pro odevzdání projektu (mapa)Zkpátek 7.12.
28.11.Zepísemná práce - podnebí a počasí (str. 14 - 17)Zkpátek 7.12.
27.11.Čjzkoušení přednesu vybraného textuod 3.12.
27.11ČjDÚ -písemná práce - tvorba osnovy k zadanému textu4.12.
15.11.ČjDÚ - doplnit a zařadit osm vět - sešit z mluvnice21.11.
14.11Zepísemná práce - zeměpisné souřadnice (str. 12 - 13)Zkúterý 20.11
13.11.Čjpísemná práce - sloh, projev, vypravování20.11.
9.11Zekontrola sešitůZkúterý 13.11
5.11.Čjpísemná práce na dělení hlásek + DÚ na spodobu a ztrátu znělosti (PL cv.b -nalepeno)8.11.
5.11.ČjDÚ - dotvořit osnovu k textu str.142 + reprodukce příběhu13.11.
2.11.ZePísemná práce - obsah mapy (str. 8, 10,11)Zkpátek 9.11
31.10.ČjDÚ - PL cv. 7, 51.11.
22.10.Čjpísemná práce - 1. kapitola "Bajky" (teorie a praxe ) + kontrola sešitu z literatury5.11.
21.10.ČjDÚ - dvě pravopisná cvičení na PL25.10.
21.10.ČjDDÚ - rozdělit souhlásky měkké, obojetné a samohlásky25.10.
19.10.Zepísemná práce - měřítko mapy (str. 9)Zkpátek 26.10.
17.10.Čjpísemná práce - 1. kapitola ( O českém jaz. ) 24.10.
16.10.Čjvytvořit ilustraci k poslechu + nalepený PL - vytvořit nadpis a seřadit věty vypravování (chronologicky) - sešit slohu + podpis23.10.
16.10.Čjvysvětlit význam přísloví v sešitech + najít další příklady přísloví + podpis (sešit z literatury)22.10.
2.10ZePísemná práce - Sluneční soustava, časová pásma (str. 4 - 7)Zkúterý 9.10.
2.10ZeDÚ - str.7/cv. 7,8 (cvičení 1,2,3 dole - dobrovolně)Zkpátek 5.10
2.10.ČjDÚ - reprodukce přečteného textu, str. 138 cv. 1 + připravit vypravování, str. 139 cv.39.10.
26.9.ČjDÚ - pravopisná cv. na PL + diktát (vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen)27.9.
26.9.ČjDÚ - vytvořit piktogramy dle zadání2.10.

Aktualizace: 24. 4. 2016 22:45