6. A

6. A – domácí úkoly

DatumPředmětTémaZadalNa kdy
16.4.Čjpísemná práce - podstatná jména, koncovky 24.4.
10.4.Čjpravopisná prověrka na koncovky podstatných jmen + DÚ PL cv. 611.4.
9.4.ČjDÚ - sestavit popis vybrané osoby (nadpis, osnova, popis)16.4.
29.3.Zekontrola sešitůZkpátek 5.4.
29.3.ZePísemná práce - Austrálie, Oceánie, Antarktida (str.27 - 29)Zkpátek 5.4.
21.3.Matematikatest - úhly22.3.
21.3.MatematikaKdo neodevzdal malý domácí sešit s opravou,, tak ho dejte do kabinetu na stůl.
22.3.
NEJPOZDĚJI V PONDĚLÍ 25.3.

21.3.FYZIKApísemný test - převody jednotek objemu, hmotnosti a hustoty22.3.
21.3.FYZIKAzítra nezapomeňte sešit na fyziku22.3.
18.3.Čjpísemná práce z literatury (III. kapitola - literární formy, balady, romance, byliny) - teorie a práce s textem + kontrola sešitů25.3.
15.3ZePísemná práce - slepá mapa - Afrika státy (str. 40 - 41)Zkpátek 22.3
14.3.Čjklasifikovaný DÚ - vypracovat osnovu + nadpis + souvislý popis vybraného obrázku z PL19.3.
5.3.Zepísemná práce - Afrika (str. 22 - 25)Zkpátek 15.3.
4.3.Mana středu přinést druhý díl učebnice matematiky6.3.

Aktualizace: 24. 4. 2016 22:45