6. A

6. A – domácí úkoly

DatumPředmětTémaZadalNa kdy
16.2Zepísemná práce - slepá mapa Afriky politická (str. 40 - 41)Zkpátek 2.3.
16.2.matematikaPřinést úhloměr!Dytrychpondělí 26.2.
16.2.matematikaDomácí úkol - pracovní list na povrch a objem krychle a kvádru a slovní úlohyDytrychpátek 23.2.
15.2.ČJDo sešitu S napsat popis (charakteristiku) blízké osoby z fotografie. Foto přinést do školy.Antčtvrtek 22.2.
13.2.matematikaDomácí úkol - 2 slovní úlohy nalepené v sešitěDytrychpátek 16.2.
9.2.ZePísemná práce ze slepé mapy - Afrika obecně zeměpisná (str. 39)Zkpátek 16.2.
7.2.matematikaPísemná práce - povrch a objem krychle a kvádruDytrychúterý 13.2.
7.2.matematikaZkoušení - povrch a objem krychle a kvádruDytrychpondělí 12.2.
31.1.matematikaPísemná práce - povrch a objem krychle a kvádruDytrychstředa 7.2.
31.1.matematikaZkoušení - povrch a objem krychle a kvádruDytrychúterý 6.2.
25.1.ČJPL (slovní druhy) - vlepený v sešitu M, dodělat cv. 2Antčtvrtek 1.2.
22.1.matematikaPísemná práce - vzorečky (čtverec, obdélník, krychle, kvádr)Dytrychpátek 26.1.
22.1.matematikaZkoušení - vzorečky (čtverec, obdélník, krychle, kvádr)Dytrychstředa 24.1.
22.1.matematikaDomácí úkol - příklad na výpočet povrchu a objemu kvádru (zadání v sešitě)Dytrychúterý 23.1.
17.1.matematikaDomácí úkol - příklad na výpočet povrchu a objemu krychle (zadání v sešitě)Dytrychpátek 19.1.
11.1.VkODodělat PL - Země, v níž žijuAntčtvrtek 18.1.
11.1.ČJUč. str. 43/cv. 2 do sešitu MAntúterý 16.1.
9.1.ČJUč. str. 41/cv.5 do sešitu MAntčtvrtek 11.1.
8.1Zepísemná práce - Voda v přírodě (str. 18 - 21)Zkpátek 19.1
8.1.Zekontrola sešitůZkpátek 12.1
5.1.ČjOdevzdat kulturní deníkyAntošovápátek 12.1.
4.1.VkOPL (Naše vlast) - cv. 3, 4Antčtvrtek 11.1.
3.1.matematikaPísemná práce - osová souměrnostDytrychúterý 9.1.
3.1.matematikaZkoušení - osová souměrnostDytrychpondělí 8.1.
3.1.matematikaDomácí úkol (dva příklady na osovou souměrnost na kopii)Dytrychpátek 5.1.
19.12.VkOOdevzdat projekt MOJE OBECAntpátek 5.1.
12.12ZeDÚ - str 18/cv.IIIZkpátek 15.12
12.12.matematikaTermín pro dopsání písemek za 2. čtvrtletíDytrychčtvrtek 18.1.
12.12.matematikaČtvrtletní práce - výpočty s desetinnými čísly (se závorkou + dělení), jednotky, osová souměrnostDytrychpátek 12.1.
12.12.matematikaPísemná práce - jednotky (komplet)Dytrychúterý 19.12.
12.12.matematikaZkoušení - jednotky (komplet)Dytrychpondělí 18.12.
12.12.matematikaDomácí úkol - osová souměrnost (příklady na kopii - nalepit do sešitu)Dytrychpátek 15.12.
7.12.ČJDodělat rozbory z hodiny mluvniceAntúterý 12.12.
7.12.ČJPopsat svůj pokoj - na linkovaný papírAnt14.12.
5.12.matematikaPísemná práce - převody jednotek objemuDytrychpondělí 11.12.
5.12.matematikaZkoušení - převody jednotek objemuDytrychpátek 8.12.
5.12.matematikaDomácí úkol - příklady na převody jednotek objemu Dytrychstředa 6.12.
1.12.ZePísemná práce - počasí, podnebí, přírodní krajinyZkúterý 12.12 (Pozor ZMĚNA!!!)
1.12.matematikanaučit se převodní vztahy mezi jednotkami objemu.Dytrychpondělí 4.12.
30.11.VkOZjistit, co je to statutární město + 3 příklady; kdo je v mé obci starostou a místostarostouAntčtvrtek 7.12.
30.11.ČJSlohová práce - zadání z hodinyAntčtvrtek 7.12.
30.11.VVPřinést si izolepu, krabici (1-2, třeba od bot, nebo i menší) a balící papír (vánoční nebo jakýkoliv jiný).Antúterý 5.12.
24.11.matematikaPísemná práce - převody jednotek obsahuDytrychpondělí 4.12.
24.11.matematikaZkoušení - převody jednotek obsahu Dytrychpátek 1.12.
24.11.matematikaPísemná práce - dělení desetinných číselDytrychstředa 29.11.
24.11.matematikaDomácí úkol - převody jednotek obsahuDytrychúterý 28.11.
23.11.ČJPL (prostředky oživ. vyprav.) - cv. 16d do sešituAntčtvrtek 30.11.
23.11.ČJUč. str. 31/cv. 3 dodělatAntúterý 28.11.
21.11.ČJUč. str. 29/cv.13 do sešitu mluvniceAntčtvrtek 23.11.
16.11VVPřinést potřeby na adventní věnceAntúterý 28.11.
15.11Zepísemná práce - zeměpisné souřadnice (str. 12 - 13)Zkpátek 24.11
14.11.matematikaPísemná práce - převody jednotek délkyDytrychstředa 22.11.
14.11.matematikaZkoušení - převody jednotek délkyDytrychúterý 21.11.
14.11.matematikaDomácí úkol - příklady na převody jednotek délkyDytrychstředa 15.11.
10.11.VVPřinést vystřihnutý obličej (časopis noviny...) muže nebo ženy. Velikost min. 15 cm, nejlépe 20 cm a více. Možné přinést i obrázek vytisknutý. BAREVNÝ!!!Antúterý 14.11.
10.11.ČJPL (pohádka) - cv. 9, 10, 11Antpátek 24.11.
8.11.matematikaPísemná práce - dělení desetinným číslem, příklady se závorkamiDytrychúterý 14.11.
8.11.matematikaZkoušení - dělení desetinným číslem, příklady se závorkamiDytrychpondělí 13.11.
7.11.matematikaDomácí úkol - 2 příklady v sešitěDytrychstředa 8.11.
6.11Zekontrola sešitůZkpátek 10.11
3.11Zepísemná práce - mapy (str. 8, 10 - 11)Zkpátek 10.11
2.11.ČJPL (zvuková stránka jazyka) - cv. 10 a, b, cAntúterý 7.11.
21.10.ČJFonetický přepis slov z hodiny do sešitu MAntčtvrtek 2.11.
30.10.matematikaDomácí úkol - dva příklady na dělení desetinným číslem (zadání v sešitu)Dytrychúterý 31.10.
23.10.matematikaPoslední termín pro dopsání písemek za 1. čtvrtletíDytrychpondělí 6.11.
23.10.matematikaČtvrtletní práce (kompletně desetinná čísla)Dytrychpátek 3.11.
23.10.matematikaPísemná práce - násobení a dělení desetinných čísel 10, 100 a 1 000Dytrychstředa 25.10.
23.10.matematikaDomácí úkol - násobení a dělení 10,100,1000 (kopie v sešitě)Dytrychúterý 24.10.
19.10.ČJPL (zvuková str. jazyka) - cv. 3, 4a, 5a, bAntúterý 24.10.
17.10Zepísemná práce - měřítko mapy (str. 9)Zkúterý 24.10
17.10.matematikaDomácí úkol - příklady na násobení desetinných čísel písemně (v sešitě)Dytrychstředa 18.10.
12.10.VkOPL (Život ve třídě) - cv. 3Antčtvrtek 19.10.
12.10.ČJDÚ - PL (vypravování) - cv. 4 + 5dAntčtvrtek 19.10.
11.10.matematikaPísemná práce - výpočty s desetinnými čísly zpaměti (kompletně sčítání, odčítání, násobení) Dytrychpátek 20.10.
11.10.matematikaZkoušení - výpočty s desetinnými čísly zpamětiDytrychpátek 13.10.
9.10.matematikaDomácí úkol - příklady na násobení desetinných čísel zpaměti (papírek se zadáním v sešitě)Dytrychúterý 10.10.
5.10.ČJZítra 6.10. je místo literatury MLUVNICE, proto DÚ - dopsat zápis ze str. 13 do sešitu MAntpá 6.10.
2.10.matematikaPísemná práce - sčítání a odčítání desetinných čísel (zpaměti i písemně)Dytrychpondělí 9.10.
2.10.matematikaZkoušení - písemné sčítání a odčítání desetinných číselDytrychpátek 6.10.
2.10.matematikaDomácí úkol - příklady na písemné sčítání a odčítání desetinných číselDytrychstředa 4.10.
2.10.Zepísemná práce - Země jako vesmírné těleso (str. 3 - 7)Zkúterý 10.10
27.9.matematikaPísemná práce - sčítání a odčítání desetinných čísel zpamětiDytrychúterý 3.10.
27.9.matematikaDomácí úkol - příklady v sešitěDytrychpondělí 2.10.
21.9.český jazykUč. str. 65/cv. 2a - písemně do sešitu mluvniceAntošováúterý 26.9.
19.9.matematikaPísemná práce - desetinná čísla na číselné ose a jejich zaokrouhlováníDytrychúterý 26.9.
19.9.matematikaZkoušení - desetinná čísla na číselné ose a jejich zaokrouhlováníDytrychpondělí 25.9.
19.9.matematikaDomácí úkol - zaokrouhlování desetinných číselDytrychpátek 22.9.
15.9.ČJPL (bajka) - cv. 3, 4Antpátek 22.9.
14.9.ČJPL (vyjmenovaná slova): cv. 30/d, e - tento PL je zároveň přípravou na úterní diktátAnt19.9.
15.9.matematikaPísemná práce - řády desetinných čísel, jejich čtení, zápis, porovnáváníDytrychúterý 19.9.
15.9.matematikaZkoušení - řády desetinných čísel, jejich čtení, zápis, porovnáváníDytrychpondělí 18.9.
14.9.AjTest- hláskování (anglická abeceda)Žďárskápo 18.9.
12.9.ČJKontrola všech sešitů a učebnice na ČJ: nadepsané, obalené a nalinkované (1cm okraj !)Ant14.9.
12.9.ČJPL (vyjmenovaná slova): cv. 30/ b,c s PODPISEM RODIČŮAnt14.9.

Aktualizace: 24. 4. 2016 22:45