Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018-19

se koná  ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 13.30 do 17.30 v budově 1. stupně ZŠ Bří Čapků.

  • téma letošního zápisu „Nezbedné pohádky Josefa Lady“
  • k zápisu se dostaví děti, které se narodily od 1.9.2011 do 31.8.2012, a děti s odloženou školní docházkou
  • vezměte s sebou, prosím, rodný list dítěte
  • výuka žáků 1. ročníku bude probíhat podle školního vzdělávacího programu „Blahováček“
  • pokud bydlíte mimo spádovou oblast ZŠ Bří Čapků a chcete k nám posílat vaše dítě, nahlaste nám jméno, datum narození a bydliště a my vám zašleme pozvánku k zápisu
  • přijďte mezi nás, těšíme se na vás

Abyste si mohli vytvořit představu, jak takový zápis budoucího prvňáčka u nás ve škole probíhá, prohlédněte si fotografie z 2015 a 2016. Na děti čeká  pět stanovišť, na nichž plní nejrůznější úkoly a za ně dostávají razítka do zápisové listiny prvňáčka.

Další informace pro rodiče:

Vše, co by vás mohlo o naší škole zajímat.  (infobrožura v PDF)

Desatero pro prvňáčka.

Desatero pro rodiče

Jak můžete pomoci svým dětem – doporučení pro rodiče

Pomůcky pro 1. ročník

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Videoreportáž ze zápisu do 1. ročníku – 6. dubna 2017

Aktualizace: 18. 7. 2018 21:43