Znáš budovy naší školy?

Přiřaď správně karty z levé poloviny. Přetahuj myší. Tlačítko F5 ti nahraje nové obrázky.