Pořadí vět - cv. 1

Umíš vyrobit kaštanové zvířátko?

Klikáním seřaď věty tak, jak bys postupoval při výrobě.