Stavba věty - věta jednoduchá x souvětí, základní skladební dvojice

 1. Věta jednoduchá a souvětí      
 2. Věta jednoduchá a souvětí - najdi sloveso      
 3. Věta jednoduchá- vyhledej      
 4. Souvětí      
 5. Vzorce souvětí      
 6. Sestav souvětí      
 7. Souvětí - doplň spojky      
 8. Základní skladební dvojice      
 9. Základní skladební dvojice - urči podmět a přísudek      
 10. Kvíz - urči podmět a přísudek      
 11. Zdroje