Furniture (Unit 2) - přiřazování

Přiřaď obrázek ke správnému slovu.