Music - přiřazování

Přiřaď obrázek ke správnému slovu.