Autor: Eva Prouzová

Soutěž Země je naší adresou

Víte, kolik obyvatel má Úpice a ve kterém leží kraji? Znáte nejdelší českou řeku? Víte, která řeka protéká Úpicí a kde pramení? Je Radečka jejím levým či pravým přítokem?

Úpická laťka – 23. ročník

V sobotu 16. března se v tělocvičně naší školy konal již 23. ročník Úpické laťky, kterého se zúčastnilo celkem 61 skokanů v devíti kategoriích.

Výtvarná soutěž Lidice

Všichni dospělí asi vědí, co se jim vybaví při vyslovení pojmu Lidice. Aby tento neblahý odkaz naší minulosti přetrval i v našich dětech jako memento hrůz fašismu, připomíná si Památník Lidice každoročně toto výročí...

Evropský projekt na ZŠ Bří Čapků

Od ledna 2013 je Základní škola Bratří Čapků řešitelem a příjemce podpory z Evropských sociálních fondů (ESF). Jedná se o projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK).

Etická dílna „Kdo jsem“

Ve středu 7. března 2013 přijela do VIII.A již podruhé ing. Karolína Mihatschová, lektorka etických dílen. Osmáci se v rámci výchovy ke zdraví zabývali tématy sebepoznávání, sebehodnocení a seberegulace, etická dílna byla proto tentokrát věnována tématu „Kdo...

Poznáváme naše město: Oberländerova vila

Poslední únorový den se žáčci předmětu Naše město vydali za návštěvou Turistického informačního centra a městského penzionu neboli vily vybudované v 19. století místním textilním podnikatelem Oberländrem.

Dobré ráno s Českou televizí

V úterý 26. února nám byla poskytnuta šance vystoupit v živém vysílání ČT 2 „Dobré ráno“. Ve třech vstupech jsme živě diskutovali s moderátory (Lenny Trčková a Ondřej Blaho) o mediální výchově na naší škole a o prezentaci školy v médiích.

Školní klub slaví 50. výročí

V únoru 2013 uběhlo přesně 50 let od založení školního klubu při ZŠ Bratří Čapků. U jeho zrodu stála paní Zdeňka Šmídová, která ho také po mnoho let vedla. Školní klub byl v době vzniku...