„Žákem na zkoušku“ – kurz pro předškoláčky

V letošním školním roce jsme zopakovali realizaci úspěšného kurzu „Žákem na zkoušku“, který se zaměřuje na zlepšení kompetencí budoucích žáků – prvňáčků. Kurz se zaměřuje nejen na rozvoj řeči, sluchového a zrakového vnímání, grafomotoriky, prostorové orientace a předmatematických představ, ale i na sociální aspekt – začlenění dítěte do nové skupiny a seznámení se školou. Významnou roli zde hraje i spolupráce s rodiči ve smyslu poskytnutí inspirace pro interaktivní nácvik v oblastech, které dítěti zatím zcela nejdou.

Ve školním roce 2018/2019 jsme upravili časové rozvržení kurzu tak, aby byla realizace ukončena před zápisem do prvních tříd. Z devíti zájemců nakonec kurz úspěšně ukončilo šest dětí. Ohlasy na kurz ze strany rodičů byly pozitivní a závěrečné zkoušky, zakončené předáním vysvědčení z rukou pana ředitele Mgr. Martina Zakouřila, byly příjemným setkáním.

Děkujeme za realizaci paní učitelce Andree Škodové, školní psycholožce Lence Mikeskové a za pomoc při závěrečných zkouškách i paní učitelce Janě Hájkové.

Fotogalerie.

Mohlo by se vám líbit...