Školní kolo dějepisné olympiády

V listopadovém programu akcí naší školy nesmí chybět školní kolo dějepisné olympiády. Tematické zaměření letošního ročníku znělo „ Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace.“ Žákyně a žáci zahájili své klání v časech knížete Sáma, Velké Moravy a Praotce Čecha, nahlédli do historie křižáckých výprav zámořských objevů i dopravních prostředků, zabývali se historií mostů, vydali se po stopách poselstev Jiřího z Poděbrad i J. A. komenského. Soutěžící pracovali s mapami i obrázky, luštili malou křížovku, spojovali informace do dvojic, vybírali správné možnosti, doplňovali údaje do textu. Práci jim usnadnilo to, že olympiádu mohli řešit doma.

Vítězkou letošního ročníku se stala Adéla Roženská z 8. A, čímž dosáhla třetího vítězství v řadě. Toto Adélčino „zlato“ je ze všech dosažených zřejmě nejcennější, neboť ho vybojovala v době po delší absenci, kdy dohání zameškané učivo. Na pomyslné „bedně“ vedle vítězky stanuli a  o stříbrnou příčku se podělili Jakub Černý (7. B), jenž na této pozici vystřídal svého staršího bratra, a Kristýna Kábrtová (6. A).

Nejlepší soutěžící se dočkali drobných věcných cen a plusových bodů, všichni žáci, kteří získali alespoň polovinu bodů (tj. 35), obdrželi jedničku do předmětu dějepis a ostatní alespoň „pluska“ za projevenou aktivitu. Při rovnosti bodů za úkoly v hlavní části rozhodovala úspěšnost v rozřazovacím úkolu. Všem zúčastněným děkuji za aktivitu účast.

Jsem velmi ráda, že se letošní soutěžící nenechali odradit složitě znějícím tématem a zúčastnili se dějepisné olympiády v hojném počtu. Velkou pochvalu za účast i pěkné výsledky si zaslouží nejmladší účastníci ze šestého ročníku, kteří se s dějepisem seznamují jen několik málo měsíců.

(Renata Kafková)

Dějepisná olympiáda 2018-19 - výsledková listina
Dějepisná olympiáda 2018-19 - výsledková listina (83 zobrazení)
Datum: 26. 11. 2018
Velikost: 193 KB - pdf