Cesta do pravěku – projekt šesťáků

Ranní počasí – první sníh, náledí a teploty pod bodem mrazu – obstaralo v pondělí 19. listopadu 2018 ideální úvod projektovému dni „Cesta do pravěku“, během kterého se naši šesťáci vydali po stopách lovců mamutů doby ledové. Zvláště dojíždějící ze Suchovršic, kteří promrzli při čekání na zpožděný autobus a do školy dorazili na poslední chvíli s prokřehlými prsty a červenými nosy, rázem snáze porozuměli nelehkému údělu našich předků.

Do hodin dějepisu zavítal pan Daniel Richter z královéhradecké společnosti Dějeprava s programem „Lovci mamutů aneb Co pan Štorch ještě nevěděl“. Pan lektor dětem představil každodenní život lovců mamutů, jejich zbraně, nástroje, oděvy, šperky, hudební nástroje, nádobí i obydlí. Vysvětlil jim rovněž, jak a z čeho lovci mamutů tyto věci vyráběli a jak je používali. Šesťáci nadšeně hltali jeho vyprávění a zkoušeli dovezené věci. Všechny děti i exponáty přežily horlivé poznávání ve zdraví, ovšem luková vrtačka ani letos nenašla nikoho natolik zručného, kdo by s její pomocí dokázal rozdělat oheň.

K panu Štorchovi se šesťáci vrátili při hodinách českého jazyka, které byly zaměřeny na práci s knihou „Lovci mamutů“ a s ilustracemi Zdeňka Buriana. Žáci četli ukázky, vypisovali údaje o pravěkých zvířatech, postavách knihy, jejich jménech a pravěkém způsobu života.

Při hodině přírodopisu shlédly děti film o prehistorických a pravěkých zvířatech a o životě pravěkých lidí, následný kvíz pak prověřil jejich pozornost. Ti nejrychlejší a nejpozornější pak ještě luštili křížovku, osmisměrku a zjišťovali zajímavosti o mamutech.

Na vlastní ruce si šesťáci pravěk vyzkoušeli při výtvarné výchově, kdy malovali na stěny „jeskyní“ a z hlíny modelovali sošky, nádoby i šperky. Pravěcí předkové žáků 6. A byli nejspíše malíři, neboť jejich potomci vytvořili krásnou „jeskynní“ malbu úctyhodných rozměrů. Děti ze 6. B mají jistě původ mezi pravěkými výrobci keramiky, neboť vyrobily řadu venuší, šperků i mističek.

Všem kolegyním a kolegům děkuji za vzornou přípravu a spoluorganizaci celé akce, panu lektorovi za čas a poučnou besedu, dětem za pěkné chování a přístup k práci a chlapcům ze šestých tříd i za pomoc s materiály pana lektora.

(Renata Kafková)

Fotogalerie.

Videoreportáž Blahovka TV.