Archimediáda – poslední letošní fyzikální soutěž

Poslední letošní soutěží z fyziky byla Archimediáda určená pro žáky sedmé třídy. Úkolem bylo vyřešit úlohy o pohybu, hustotě, hmotnosti apod. Součástí této soutěže byl domácí experiment. Cílem bylo navrhnout a prakticky ověřit metodu měření frekvence pulsů v jednotkách pulzů/min.  

Vítězkou školního kola Archimediády se stala Adéla Roženská (7. A).     

Blahopřeji a přeji hodně úspěchů v příštím roce ve Fyzikální olympiádě, která na tuto soutěž navazuje. 

(Věra Nývltová)