Projekt Holocaust v IX. A

Projektový den s názvem Holocaust proběhl v 9. A symbolicky ve středu 9. května 2018, tedy den po 73. výročí konce druhé světové války.

Deváťáci se nejprve zorientovali v pojmech souvisejících s obdobím holocaustu a s klíčovými událostmi tohoto období, zjišťovali, které skupiny lidí byly holokaustem postiženy, a snažili se zdůvodnit proč, pokoušeli se vysvětlit úlohu a účinky dobové propagandy. Prostřednictvím fotografií a dokumentárního filmu se žáci seznámili s podmínkami života v koncentračních táborech.

Reálné dobové exponáty si naši nejstarší žáci prohlédli díky paní Evě Šlegrové, která je přinesla z muzea. Paní Šlegrová žáky seznámila s dopady holocaustu na Úpici, přiblížila jim osudy místních židovských továrnických rodin, přečetla úryvky z městské kroniky a především velmi působivé vzpomínky pamětníků na poměry v koncentračním táboře.

Závěrem sepisovaly dvojice deváťáků listiny přání – každá dvojice dostala osobu určitého věku nacházející se v jisté životní situaci a měla za úkol vymyslet, co by si tento člověk přál jako vězeň koncentračního tábora v roce 1943 a co v současnosti.

Děkuji paní Šlegrové za pečlivě připravenou besedu a kolegům z učitelského sboru za pomoc s organizací akce.

(Renata Kafková)

Fotogalerie.

Videoreportáž Blahovka TV.

 

 

Mohlo by se vám líbit...