Preventivní program v 6. A

prevence

V průběhu školního roku 2017/2018 na naší škole probíhá ucelený preventivní program, do kterého byly zařazeny třídy 5. – 9. ročníku. V pondělí 26. března se do něho zapojila i třída 6 .A. Program v ní se týkal prevence kouření a užívání alkoholu. Program chystají a řídí školní psycholožka Mgr. Lenka Mikesková  a školní preventistka PaedDr. Věra Nývltová.
(Martin Dytrych)