Jsme stále v čele Grand Prix – 2. stupeň

Grand Prix je celoroční soutěží pěti škol našeho okrsku:

  • ÚL = ZŠ Úpice Lány
  • BČ = ZŠ Bratří Čapků Úpice
  • RT = ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
  • MS = ZŠ Malé Svatoňovice
  • GÚ = Městské gymnázium a SOŠ Úpice

 

Výše zmíněné školy po celý rok soutěží ve sportovních odvětvích zahrnutých v tabulce pod článkem.

Za první místo se přiděluje 5 bodů, za druhé místo 4 body, za třetí místo 3 body, za čtvrté místo 2 body a za páté místo 1 bod. Pokud se škola nějaké sportovní soutěže nezúčastní, má za ni 0 bodů.

Nás může těšit, že po započítání devíti soutěží z celkových dvaceti zcela jasně vedeme. Náš náskok na školy na druhém místě je pětibodový.

Když si pořádně prostudujete tabulku, zjistíte, že jsme třikrát zvítězili a ani jednou neskončili na horším než třetím místě. A to nás velmi těší.

A kde hledat příčinu tak markantního zlepšení? Především v práci našich tělocvikářek, kterým za to velmi děkuji. A samozřejmě také ve velké chuti našich žáků soutěžit a „hladu“ po co nejlepších výsledcích.

Nezbývá, než si do roku 2018 přát, aby se výše zmíněné skutečnosti nezměnily a my vydrželi na prvním místě Grand Prix co nejdelší dobu. Nejlépe samozřejmě až do konce školního roku.

(Martin Dytrych)