První školní dny

skola

Čtvrtek 1. září

Výuka probíhá od 7.55 do 9.35.
1. vyuč. hod. = 7.55 – 9.00 (ve třídách)
přestávka = 9.00 – 9.15
2. vyuč. hod. = 9.15 – 9.35 (rozdělení skříněk v šatnách)
Zazvoní pouze v 7.55!
Všechny tyto změny jsou dány konáním vítání prvňáčků ve školní jídelně.
Oběd bude připraven v 10.00, dozor v jídelně provedou třídní učitelé.

Pátek 2. září

Výuka probíhá na 1. stupni od 7.55 do 11.35
(oběd pro 1. stupeň v 11.35 – dozor zajistí třídní učitelé).
Na 2. stupni probíhá výuka od 7.55 do 12.00
(oběd pro 2. stupeň v 12.00 – dozor zajistí třídní učitelé).
Ve všech třídách budou probírány třídní záležitosti.