Vánoce a lidové tradice – projekt 4. tříd

Součástí projektu žáků 4. ročníku Český rok v lidových tradicích  je i seznámení s tradicemi, zvyky a různými aktivitami, které souvisejí s Vánocemi. Takto se na Vánoce připravovali žáci 4. A.

Naše těšení na Vánoce začalo výrobou netradiční adventní štoly a rozsvícením první svíčky na ní. Dále jsme si vymysleli obrázkový adventní kalendář, vyřezali obrázky do oken.

Vánoční koledy a písničky jsme zpívali každý den ráno, aby nám to těšení lépe utíkalo. O lidových tradicích a zvyklostech jsme se nejvíce dozvěděli z knížky Martina Bestajovského – Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce. Také beseda v knihovně na toto téma byla moc hezká.

4. prosince na nás přišli čerti a my slíbili, že budeme hodné děti.  Za odměnu jsme si ustrojili ve třídě stromeček a sestavili papírový betlém od Josefa Lady.

Další akcí bylo Vánoční zvonění – vystoupení dětí ze ZŠ a MTŠ v Havlovicích. Moc se nám to líbilo a děkujeme. Také jsme se vypravili ke krmelci, donesli zvířátkům spousty dobrot a zazpívali jim koledu. Ať se mají také dobře.

V pátek po třídní besídce jsme se rozloučili se stromečkem, s kamarády, s  paní učitelkou, popřáli si hodně dárků a zdraví do celého nového roku 2016.

( děti 4. A a Blanka Pavlásková)

Fotogalerie 4. A

Podobných aktivit se zúčastnili i žáci 4. B.  V městském muzeu seznámili s vánočními  tradicemi a zvyky, prohlédli si betlémy, perníkové formy a dozvěděli se, jak se slavily Vánoce v minulosti. Ve škole pak vyráběli svícínky a vánoční přáníčka. I oni zakončili těšení se na Vánoce třídní besídkou, kde si některé zvyky sami vyzkoušeli.

Fotogalerie 4. B

Mohlo by se vám líbit...