Prevence šikany a trestní odpovědnost

První preventivní přednáška v tomto školním roce se konala 1. října. Byla určena pro žáky pátého ročníku. Tématem byla prevence šikany a trestní odpovědnost dětí.Lektory byli p. Sokol a Bc. Krausová z OSPOD v Trutnově. K tomuto tématu se vrátíme v besedě, která bude realizována v druhém pololetí.

(Věra Nývltová)

Videoreportáž Blahovka TV.