Beseda Poruchy příjmu potravy

Dne 26.4. proběhla v VII.A přednáška týkající se poruch příjmu potravy. Nejprve žáci odpověděli na několik anketních otázek. Z hodnocení odpovědí žáků vyplývá, že žáci vědí, co je anorexie, bulimie a záchvatovité přejídání., ale jejich informace o příčinách a následcích tohoto onemocnění nejsou  dostačující.

S osmisměrkou, zaměřenou na zdravou výživu a poruchy příjmu potravy, si na interaktivní tabuli kolektiv sedmé třídy poradil hravě.

Žáci shlédli několik dokumentů s uvedenou tematikou. Některé materiály nám byly zapůjčeny ze Státního zdravotního ústavu v Praze.

Sedmáci po celou dobu byli pozorní, aktivně řešili předložené úkoly.

Přednáška je součástí Minimálního preventivního programu naší školy.

(Věra Nývltová)